Merkez Bankası Analitik Bilanço (İş Günü, Bin TL)                               17-10-2017     18-10-2017     19-10-2017

A.AKTİF                           409.672.416    411.049.580    413.271.745
A.1-DIŞ VARLIKLAR                      443.521.901    445.314.169    450.383.639
A.2-İÇ VARLIKLAR                       19.926.148     20.136.098     18.249.441
A.2A-Nakit İşlemler                          ..         ..         ..
A.2Aa-Hazine Borçları                     14.393.228     14.391.887     14.390.435
A.2Aa1-Menkul Kıymetler                    14.592.568     14.592.568     14.592.568
A.2Aa1a-5 Kasım 2001 Öncesi DİBS                   ..         ..         ..
A.2Aa1b-İkincil Piyasadan Alınan DİBS                 ..         ..         ..
A.2Aa2-Diğer                          -199.340      -200.681      -202.133
A.2Ab-Bankacılık Sektörüne Açılan Nakit Krediler       46.090.216     46.321.111     44.463.334
A.2Ac-TMSF'ye Kullandırılan Krediler                  0         0         0
A.2Ad-Diğer Kalemler                     -40.557.295    -40.576.900    -40.604.328
A.3-Değerleme Hesabı                     -53.775.634    -54.400.686    -55.361.335
A.2B-IMF Acil Yardım Takip Hesabı(Hazine)               ..         ..         ..
P.PASİF                           409.672.416    411.049.580    413.271.745
P.1-TOPLAM DÖVİZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ               309.179.204    310.237.488    311.829.176
P.1a-Dış Yükümlülükler                     8.705.819     8.709.030     8.749.210
P.1b-İç Yükümlülükler                    300.473.385    301.528.458    303.079.967
P.1ba-Kamu ve Diğer Döviz Mevduatı               7.832.507     7.885.836     7.875.116
P.1bb-Bankalar Döviz Mevduatı                292.640.878    293.642.623    295.204.851
P.2-MERKEZ BANKASI PARASI                  100.493.211    100.812.092    101.442.569
P.2A-REZERV PARA                       153.999.883    151.140.195    153.003.247
P.2Aa-Emisyon                        130.837.966    130.238.856    130.296.099
P.2Ab-Bankalar Mevduatı                    22.532.169     20.185.575     22.018.558
P.2Aba-Zorunlu Karşılıklar Bloke Hesabı                0         0         0
P.2Abb-Serbest Mevduat                    22.532.169     20.185.575     22.018.558
P.2Ac-Fon hesapları                       157.602      245.437      212.262
P.2Ad-Banka Dışı Kesim Mevduatı                 472.146      470.327      476.328
P.2B-DİĞER MERKEZ BANKASI PARASI               -53.506.671    -50.328.103    -51.560.678
P.2Ba-Açık Piyasa İşlemleri                 -85.083.420    -80.213.200    -85.923.507
P.2Bb-Kamu Mevduatı                      31.576.749     29.885.097     34.362.829